Kort om osteopati

Osteopati är en manuell medicinsk behandlingsform som grundades 1874 i USA av läkaren Andrew Taylor Still. Osteopati är en holistisk vetenskap och läkningsystem - där man i behandlingen stimulerar kroppens självreglerande förmåga att läka, genom optimering av rörelse strukturellt (rörelseapparaten) som funktionellt (fysiologiskt).

Osteopaten anser att sjukdomar enbart är ett uttryck av störd kroppsfunktion, mekaniskt (muskeloskelettalt), fysiologiskt (kroppens normala funktion och inre miljö), psykologiskt (mentalt, sinnets normala miljö). Sjukdom är ett symtom (uttryck av) på grund av att de hälsobringande processerna är hindrade att upprätthålla hälsa och kroppsfunktion. Det finns inget terapeutiskt system som kan bota, utan terapeuten stimulerar enbart kroppen till läkning, självupprätthållande och självreglering av hälsa.

Osteopatins fyra principer Osteopatisk medicin bygger på en filosofi om upprätthållande av hälsa och vård av den enskilda individen och kan sammanfattas i 4 grundläggande principer;

  1. Kroppen är en enhet: body, mind, spirit
  2. Kroppen är kapabel att självreglera, självläka och upprätthålla hälsa och vitalitet.
  3. Kroppens struktur och funktion är ömsesidigt relaterade till varandra.
  4. Rationell osteopatisk behandling baseras på förståelsen av dessa principer, det vill säga kroppens helhet, självläkande förmåga och samspelet mellan struktur och funktion.